Khảo Sát Ngành Công Nghiệp Quốc Tế

Khảo Sát Ngành Công Nghiệp WM®

Khảo Sát Ngành Công Nghiệp Đồ Gỗ WM® là một bức tranh lịch sử về ngành đồ gỗ ở nhiều phân nhóm khác nhau, dựa trên báo cáo của người tiêu dùng đồ gỗ, nhà nhập khẩu/người mua, nhà sản xuất, v.v. Những người được hỏi nên sử dụng dữ liệu từ quý kinh doanh đã hoàn thành gần đây nhất cho các giao dịch mua hoặc sản xuất của họ. MMPA đang thu thập dữ liệu cập nhật trong một khung câu hỏi ngắn ở nhiều phân nhóm khác nhau.

Phân nhóm