Content Restricted

The page you are trying to access is available for paid members only. Already a Member? Click here to login.  

Lợi ích của việc trở thành Thành viên MMPA

For more information about the below services and benefits, please download the MMPA Services & Membership Benefits brochure. The PDF brochure is an informative compilation of the Moulding & Millwork Producer Association’s Services, Benefits, and Activities. 

Loại Thành Viên

Nhà sản xuất

Các công ty hoặc công ty con của họ, dù hoạt động riêng lẻ, dưới hình thức công ty, hợp tác, liên doanh hay hình thức khác, tham gia sản xuất đúc ép và đồ gỗ từ gỗ hoặc các vật liệu khác.

Nhà cung cấp liên kết

Các cá nhân, công ty và tập đoàn được hưởng lợi và mong muốn đóng góp cho công việc của Hiệp hội. Thành viên liên kết bao gồm những cá nhân hoặc công ty trực tiếp cung cấp hàng hóa và dịch vụ cho các nhà máy sản xuất đúc ép và đồ gỗ.

Tổ chức liên kết

Những cá nhân, công ty và tập đoàn được hưởng lợi và mong muốn đóng góp cho công việc của Hiệp hội (Trường đại học, Tổ chức giáo dục, Các lãnh đạo trong ngành) và có quan hệ với ngành đúc ép và đồ gỗ.